Kursy języka angielskiego dla firm - Talkersi - Angielski Konwersacje Gdańsk Gdynia Warszawa Poznań Kraków
Przejdź do treści

Kursy języka angielskiego dla firm

Kursy języka angielskiego dla firm

W czasach globalizacji biznesu, znajomość języka angielskiego staje się nieodzownym elementem strategii rozwoju wielu firm.

Decyzja o zainwestowaniu w kursy angielskiego dla pracowników może znacząco wpłynąć na sukces przedsiębiorstwa.

Jak jednak podejść do tego zadania, by nie tylko zwiększyć płynność mówienia pracowników i ich umiejętności, ale również zapewnić wysoki zwrot z inwestycji w edukację?

Jak skutecznie uczyć się angielskiego w biznesie?

Najważniejsze, co należy zrobić, zanim wykona się jakikolwiek ruch w kierunku wyboru kursu języka angielskiego dla firmy, to jasno określić: do czego naszej firmie potrzebny jest angielski?

  • Czy angielski ma pomóc w rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych?
  • Czy celem jest zmniejszenie liczby błędów lub nieporozumień pracowników działu obsługi klienta?
  • A może ma to być praktyczny benefit niepowiązany bezpośrednio z ekspansją firmy? Taki, który obniży rotację pracowników poprzez zadbanie o ich rozwój?

Powody, dla których firmy decydują się na inwestycję w naukę języków obcych, mogą być różnorodne. Jednak określenie celów firmy przed rozpoczęciem szkolenia jest kluczowe. Tylko w ten sposób można uniknąć nieefektywnego wydawania budżetu benefitowego lub szkoleniowego. A także być pewnym, że kurs przyniesie oczekiwane rezultaty dla biznesu.

Mierzenie postępów i cele rozwojowe dla pracowników

Warto mierzyć postępy w nauce przy użyciu konkretnych narzędzi, takich jak Progress Reports, oraz monitorować zadowolenie uczestników.

Zastosowanie konkretnych metodologii do mierzenia zadowolenia, takich jak Net Promoter Score (NPS), jest niezwykle ważne w procesie zarządzania jakością szkoleń językowych.

Dzięki temu można szybko zidentyfikować osoby niezadowolone z kursu, co umożliwia natychmiastowe podjęcie działań naprawczych. Ignorowanie potrzeb i opinii uczestników może prowadzić do sytuacji, w której firma inwestuje środki w szkolenia, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Dowiedz się więcej o metodzie Talkersów

pomiar progresu
Lektor co 10 lekcji mierzy i przedstawia postępy językowe w kontekście zawodowym.

Ponadto, brak świadomości o niezadowoleniu uczestników ze strony zarządzających budżetem może prowadzić do niepotrzebnych konfliktów i napięć wewnątrz organizacji. W momencie, gdy problem zostanie zauważony „po czasie”, reakcja może być zbyt emocjonalna i pochopna.

Aby uniknąć kryzysowych sytuacji, kluczowe jest regularne monitorowanie satysfakcji kursantów i otwartość na ich feedback. Daje to szansę na ciągłe doskonalenie założeń współpracy i dostosowanie ich do faktycznych potrzeb uczestników. A to w dłuższej perspektywie przekłada się na wyższą efektywność i lepsze wykorzystanie budżetu szkoleniowego.

Praktyczne zastosowanie języka angielskiego jako priorytet

Aby maksymalizować korzyści płynące z inwestycji w rozwój pracowników, niezbędne jest przyjęcie pragmatycznego podejścia do nauki. Takiego, które skupia się na praktycznym zastosowaniu języka w codziennych zadaniach zawodowych.

Znajomość języka angielskiego w kontekście biznesowym (Business English) nie ogranicza się wyłącznie do teoretycznej wiedzy gramatycznej czy leksykalnej. Pracownicy potrzebują umiejętności komunikacyjnych, które umożliwiają skuteczne prowadzenie rozmów telefonicznych, pisanie profesjonalnych e-maili, uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach czy negocjacje z zagranicznymi partnerami.

Dlatego tak ważne jest, aby kursy języka angielskiego koncentrowały się na realiach zawodowych i wykorzystywały autentyczne materiały oraz scenariusze z ich codziennej praktyki zawodowej. Idealnie, gdyby dla każdego kursanta był przygotowany spersonalizowany program nauki.

praktyczny angielski

Przy wyborze szkoły językowej warto zwrócić uwagę czy posiada bogate doświadczenie w realizacji kursów biznesowych, profesjonalne podejście oraz możliwość dostosowania programu szkoleniowego do specyficznych potrzeb i oczekiwań firmy.

Szkoła oferująca spersonalizowane podejście, która jest w stanie zaproponować kursy dopasowane do konkretnej branży lub działu w firmie, będzie bardziej efektywnym partnerem w procesie edukacyjnym.

Wybierając szkołę językową, firmy powinny kierować się nie tylko kosztami, ale przede wszystkim skutecznością w kontekście praktycznego zastosowania języka. Tylko w ten sposób szkolenia językowe przyniosą oczekiwane rezultaty – zwiększając kompetencje językowe pracowników i przyczyniając się do sukcesu firmy na międzynarodowym rynku.

Kadra lektorska i doświadczenie dopasowane do potrzeb twojej firmy

Wybierając szkołę językową dla swojej firmy zwróć uwagę na jej doświadczenie metodyczne i branżowe oraz jakość oferowanych usług.

Zarówno specjaliści HR, jak i firmy powinni poszukiwać metod, nauczycieli i kursów, które mają udokumentowane doświadczenie w pracy z firmami o podobnym profilu działalności oraz elastyczne podejście.

opinie na temat kursów angielskiego
Sprawdź czy szkoła językowa ma odpowiednie doświadczenie we współpracy z firmami i szkoleniem pracowników.

Z kolei, doświadczenie branżowe nauczyciela jest niezastąpione, gdyż pozwala na dostosowanie materiału dydaktycznego do specyficznych potrzeb i wyzwań, z jakimi spotykają się kursanci w swojej codziennej pracy zawodowej.

W ten sposób będziesz mieć pewność, że inwestujecie czas i środki w edukację, która przyniesie realne korzyści w profesjonalnym rozwoju i codziennej praktyce biznesowej Twoich pracowników.

Partycypacja finansowa pracowników w kosztach nauki języka angielskiego

W kontekście organizowania kursów języka angielskiego dla pracowników, warto rozważyć model, w którym pracownicy partycypują w kosztach szkolenia. Nawet w niewielkim stopniu.

Choć może się to wydawać kontrowersyjne, wprowadzenie symbolicznej, na przykład 10-procentowej, partycypacji finansowej pracownika ma szereg zalet motywacyjnych i organizacyjnych. Taki model finansowania kursów gwarantuje, że zapiszą się na nie osoby faktycznie zainteresowane rozwojem swoich umiejętności językowych. Jest to sposób na zapewnienie, że inwestycja w szkolenia językowe trafi do osób najbardziej zaangażowanych i gotowych poświęcić nie tylko swój czas, ale również niewielkie środki finansowe na swój rozwój.

partycypacja w kosztach kursu angielskiego
Dopłata do szkoleń pozwoli na znalezienie najbardziej zmotywowanej do rozwoju części załogi.

Ponadto, kursy językowe organizowane w firmach nie powinny mieć charakteru obowiązkowego. Taka polityka może prowadzić do sytuacji, w której pracownicy uczestniczą w zajęciach bez rzeczywistego zaangażowania lub motywacji. A to z kolei może wpłynąć na ogólną efektywność szkolenia.

Zamiast tego, kursy powinny być oferowane jako opcjonalne, ale jednocześnie aktywnie promowane przez dział HR, zespół People & Culture lub inne odpowiednie jednostki w organizacji. Aktywna promocja i komunikacja korzyści płynących z posiadania umiejętności językowych mogą skutecznie zachęcić pracowników do dobrowolnego uczestnictwa w kursach.

Strategia ta nie tylko zwiększa zaangażowanie uczestników, ale również przyczynia się do budowania kultury organizacyjnej, która ceni rozwój osobisty i zawodowy. Dzięki temu podwładni czują się bardziej wartościowi dla organizacji, a firma zyskuje zmotywowany i ciągle rozwijający się zespół.

Ile kosztuje godzina angielskiego dla firm?

Inwestycja w rozwój umiejętności językowych pracowników jest kluczowym elementem budowania konkurencyjności firmy na międzynarodowym rynku.

Koszty szkoleń językowych mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak format zajęć, ich intensywność czy też specjalizacja kursu dopasowana do konkretnej branży.

Największym determinantem kosztu szkolenia jest wybór pomiędzy nauczaniem indywidualnym, a grupowym. Zatem przyjrzyjmy się bliżej obu rozwiązaniom.

Indywidualne szkolenia językowe

Największym atutem indywidualnych szkoleń językowych jest ich przystosowanie do konkretnych potrzeb, celów oraz poziomu zaawansowania językowego poszczególnych pracowników. Taka personalizacja przekłada się na wyższą efektywność nauki, ale również na wyższe koszty szkolenia.

Cena za godzinę indywidualnego szkolenia językowego może być różna i zależy od wielu czynników, takich jak:

  • doświadczenie i specjalizacja lektorów
  • wykorzystywane materiały dydaktyczne
  • częstotliwość zajęć
  • długość pojedynczej lekcji
  • forma nauczania (zdalnie vs. stacjonarnie)
  • zaplecze lektorskie (freelancer vs. szkoła językowa z szeroką kadrą)

Cena kursu zależy również od tego czy kurs ma dotyczyć obszaru General English, czy być bardziej specjalistyczny np. Business English, angielski dla IT, angielski dla TSL, angielski dla branży medycznej itd.

Ceny na polskim rynku indywidualnych szkoleń językowych dla firm w 2024 roku wahają się od 80 zł do nawet 350 zł za godzinę.

I choć indywidualne zajęcia językowe mogą wydawać się droższą opcją w porównaniu do zajęć grupowych, ich wartość jakościowa i efektywność w kontekście biznesowym są nieporównywalnie wyższe. Inwestycja w takie szkolenia przekłada się na realne korzyści dla firmy.

60 minut angielskiego - indywidualnie vs grupowo
Różnice w skupieniu na kursancie (nauczanie indywidualne vs grupowe).

Grupowe szkolenia językowe

Grupowe szkolenia językowe to kosztowo efektywniejsza opcja dla firm, które chcą zainwestować w rozwój językowy większej liczby pracowników.

Koszt za godzinę nauki w grupie jest zazwyczaj niższy niż w przypadku indywidualnych zajęć, ponieważ koszty lektora i materiałów dydaktycznych są dzielone przez wszystkich uczestników. Ponadto, zajęcia grupowe mogą sprzyjać budowaniu zespołu i wymianie doświadczeń między pracownikami.

Ceny grupowych kursów angielskiego dla firm w 2024 roku wahają się od 40 zł do nawet 180 zł za godzinę – za każdego uczestnika.

Warto jednak pamiętać, że pomimo niższej ceny, efektywność takich szkoleń może być znacząco niższa, ponieważ 60 minut lekcji i uwagi lektora jest rozłożone na kilka lub kilkanaście osób. Ponadto, każdy z uczestników lekcji grupowych ma mniej czasu do bezpośredniej komunikacji w języku obcym oraz zadawania pytań.

Czy urząd pracy finansuje kursy językowe dla firm?

Warto na bieżąco sprawdzać możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia językowe dla firm z lokalnych urzędów pracy lub innych instytucji wspierających rozwój kompetencji zawodowych – takich jak Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS).

O dofinansowanie kształcenia w ramach KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający na podstawie UoP. W takiej sytuacji można otrzymać środki w przedziale od 80% do nawet 100% kosztów szkolenia.

Takie wsparcie finansowe może znacząco obniżyć koszty kursów języka angielskiego dla pracowników i umożliwić dostęp do wysokiej jakości edukacji.

Szkolenia języka angielskiego dla firm w różnych branżach

Język angielski w branży IT

Branża IT jest szczególnie wymagająca pod kątem znajomości języka angielskiego. Dokumentacja techniczna, programowanie, a także międzynarodowa współpraca projektowa wymagają płynności w komunikacji.

Kursy skierowane do specjalistów IT często kładą nacisk na słownictwo techniczne i umiejętność płynnego porozumiewania się w środowisku programistycznym.

angielski w branży IT

Kursy językowe dla firm powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz umożliwiać praktyczne zastosowanie nauki języka. Ważne jest, aby kursy języka angielskiego dla profesjonalistów IT były prowadzone w sposób, który od razu przechodzi do praktyki oraz, aby wybrana szkoła językowa oferowała narzędzia do mierzenia postępów i zadowolenia uczestników.

Język angielski w logistyce i spedycji (TSL)

W branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) płynne posługiwanie się językiem angielskim jest niezbędne do efektywnej komunikacji z międzynarodowymi partnerami i klientami. Szkolenia językowe w tym obszarze powinny skupiać się na specyficznym słownictwie i frazach używanych w transporcie, spedycji oraz logistyce międzynarodowej.

angielski w logistyce i spedycji (TSL)

Dzięki szkoleniom językowym, pracownicy mogą znacznie zwiększyć swoje umiejętności w zakresie negocjacji, sporządzania umów oraz zarządzania łańcuchem dostaw, co przekłada się na płynność operacji i zwiększenie efektywności pracy w branży TSL.

Język angielski w medycynie

W medycynie, znajomość języka angielskiego umożliwia dostęp do najnowszych badań, międzynarodowych konferencji oraz literatury fachowej, co jest kluczowe dla rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji medycznych.

angielski w medycynie

Szkolenia językowe dla sektora medycznego powinny koncentrować się na terminologii medycznej, umiejętności prowadzenia rozmów z pacjentami oraz ich rodzinami w języku angielskim – co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej liczby międzynarodowych pacjentów korzystających z usług medycznych.

Język angielski w biznesie i ekonomii

Znajomość języka angielskiego w biznesie i ekonomii otwiera przed firmami i ich pracownikami drzwi do międzynarodowych rynków, umożliwiając skuteczne prowadzenie negocjacji, prezentacji oraz analiz ekonomicznych.

Szkolenia językowe w tym obszarze powinny obejmować zarówno ogólne umiejętności komunikacyjne, jak i specjalistyczne słownictwo ekonomiczne, finansowe i biznesowe (Business English).

angielski w biznesie i ekonomii

Dzięki temu pracownicy są w stanie nie tylko płynnie komunikować się w środowisku międzynarodowym, ale także efektywnie funkcjonować w kontekście biznesowym, analizować raporty finansowe, przygotowywać dokumenty biznesowe oraz uczestniczyć w międzynarodowych projektach i negocjacjach.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Ile kosztuje roczny kurs językowy?

Ceny rocznych kursów językowych dla firm mogą znacznie różnić się w zależności od ich intensywności, formatu zajęć oraz specjalizacji. Ważne jest, aby przed wyborem kursu języka angielskiego dokładnie przyjrzeć się takim elementom jak: oferta edukacyjna, zajęcia prowadzone online lub na terenie całego kraju, indywidualne podejście do kursantów czy nauka 1:1 – najszybciej rozwijająca umiejętności językowe.

Ceny rocznego kursu językowego w zależności od ww. czynników mogą wahać się od 4 000 zł do nawet 20 000 zł i więcej za jednego pracownika – przy założeniach, że kurs będzie indywidualny, a lekcje będą odbywały się raz w tygodniu i będą trwały 60 minut.

Na co zwrócić uwagę decydując się na kurs językowy?

Wybierając kursy angielskiego dla swoich pracowników, kluczowe jest zwrócenie uwagi na doświadczenie i kwalifikacje lektorów, metodę nauczania, oraz opinie innych kursantów. Ważne jest również, aby kurs był dostosowany do specyficznych potrzeb branżowych firmy oraz oferował elastyczne podejście do planowania zajęć.

Jaki poziom angielskiego do branży IT?

W IT zalecany jest co najmniej poziom B1-B2, który umożliwia swobodną komunikację w środowisku zawodowym. Dla osób pracujących bezpośrednio z kodem lub dokumentacją techniczną ten poziom powinien być wystarczający.

Z kolei dla osób pracujących bezpośrednio z klientami oraz tych zarządzających zespołami w międzynarodowym środowisku biznesowym pożądany może być nawet wyższy poziom znajomości języka angielskiego, czyli B2 lub C1.

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem kursu?

Przed rozpoczęciem kursu języka angielskiego warto określić cele językowe i upewnić się, że program kursu jest w stanie je zrealizować. Ważne jest również ustalenie realistycznego planu nauki, który będzie uwzględniał zarówno zajęcia, jak i samodzielną pracę poszczególnych pracowników.

Jakie są plusy indywidualnej nauki języka angielskiego?

Indywidualna nauka języka angielskiego na rynku szkoleń językowych dla firm staje się coraz popularniejsza. Taki tryb pozwala na dostosowanie tempa i zakresu materiału do indywidualnych potrzeb uczącego się. Umożliwia również większą elastyczność w planowaniu zajęć oraz skupienie na konkretnych obszarach, które wymagają poprawy.

Kurs języka angielskiego dla pracowników to strategiczna decyzja, która może znacząco wpłynąć na sukces firmy na międzynarodowym rynku. Profesjonalne kursy języka angielskiego, dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży, są kluczem do skutecznej komunikacji w świecie biznesu.

Talkersów tworzą
Ci wspaniali ludzie
IMG_1051-1-scaled
IMG_4721
93873307_511047642921846_6617146848979189760_n-1
Iryna Vadan
lektor_angielskiego_jurek
talkersiprofilowkib-13-scaled
Bartosz Rozdolski
lektor_angielskiego_MICHAL
lektor_angielskiego_KSENIA
talkersiprofilowkib-15-scaled
lektor_angielskiego_KEVIN-scaled
talkersiprofilowkib-1-scaled
lektor_angielskiego_JAN
lektor_angielskiego_SYLWIA
lektor_angielskiego_KATSIARYNA
lektor_angielskiego_LIAM
lektor_angielskiego_KATARZYNA-scaled
lektor_angielskiego_ANZHALIKA
Magda Kubit
lektor_angielskiego_RADOSLAW
ASIA-1
ZUZIA-kwadrat
SONIA-1
Nikola kopia
Magda_Talkbook_(1)
lektor_agielskiego_OLAR
lektor_angielskiego_KINGAW
lektor_angielskiego_ZUZIAP
lektor_angielskiego_KACPER
lektorka_angielskiego_ZOFIA
lektor_angielskiego_KASIAP
lektor_angielskiego_KAROLINAK
lektor_angielskiego_MARIA
lektor_angielskiego_ELA
lektor_angielskiego_IZABELA
lektor_angielskiego_VERONIKA
lektor_angielskiego_ALEKSANDRAK(1) kopia
lektor_angielskiego_DOROTAC
lektor_angielskiego_IDA
lektor_angielskiego_SZYMONR
lektor_angielskiego_SEBASTIANG
Franciszek Pawłowski
lektor_angielskiego_GRZEGORZ
lektor_angielskiego_AGATA
lektor_angielskiego_IGOR
lektor_angielskiego_GANA
lektor_angielskiego_MICHELINE
lektor_angielskiego_yuliya
lektor_angielskiego_KUBA
lektor_angielskiego_KATARZYNAD
lektor_angielskiego_KAROLJ
lektor_angielskiego_FLORA
lektor_angielskiego_JULIAM
lektor_angielskiego_KASIAD
lektor_angielskiego_SHANARZ
lektor_angielskiego_NATALIE
lektor_angielskiego_JULIAP
lektor_angielskiego_GUNEL
lektor_angielskiego_MAHIZHA
lektor_angielskiego_GABRIELA
lektor_angielskiego_MARIAR
lektor_angielskiego_AARON
lektor_angielskiego_JOSEPHINE
lektor_angielskiego_MARIAB
lektor_angielskiego_NATALIAJ
lektor_angielskiego_CHRIS
lektor_angielskiego_STEVEN
lektor_angielskiego_HUBERT
lektor_angielskiego_EVELYN
lektor_angielskiego_WERONIKAK
lektor_angielskiego_PATRYCJAM
lektor_angielskiego_CLODAGH
lektor_angielskiego_MACIEJ
lektor_angielskiego_wiola
lektor_angielskiego_ARTURC
lektor_angielskiego_OLAL
lektor_angielskiego_MALGOSIAM
lektor_angielskiego_RITA
lektor_angielskiego_JULIAT
lektor_angielskiego_kateryna
lektor_angielskiego_NANCY
lektor_angielskiego_MARIAC
lektor_angielskiego_SZYMONS
lektor_angielskiego_STEPHEND
lektor_angielskiego_AGNIESZKAJ
lektor_angielskiego_OLGA
lektor_angielskiego_ANNA
lektor_angielskiego_ZOFIAM
lektor_angielskiego_ANNIE
lektor_angielskiego_DOMINIKAP
lektor_angielskiego_ZHYLDYZ
lektor_angielskiego_JOANNAJP
lektor_angielskiego_MARKO
lektor_angielskiego_OKSANA