Klauzula informacyjna bez numeru telefonu
Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych, przekazywanych przez użytkowników serwisu www.talkersi.pl, jest spółka Talkersi.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Myśliwskiej 20B/5, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000544763, posiadającą NIP 5862294976, REGON 360825279, zwaną dalej ‘Talkersi.pl’ lub ‘Administrator’.
  2. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem: dziendobry@talkersi.pl.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2016, poz. 922).
  4. Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii. 
  5. Dane osobowe są zbierane tylko  w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
  6. Użytkownik powierza Administratorowi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przesyłania informacji handlowej lub marketingowej Administratora, w tym informacji o stronie Talkersi.pk, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem
  7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratorów danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z serwisu www. talkersi.pl.
  8. Użytkownik ma prawo do wglądu i informacji, usunięcia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania. 
  9. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem poprawienia lub usunięcia części lub wszystkich jego danych osobowych, poprzez wysłanie stosownej prośby z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanej na stronie internetowej Talkersi.pl na adres poczty elektronicznej Administratora: dziendobry@talkersi.pl.
Copyright 2022 - Talkersi.pl
Created by
Talkersów tworzą
Ci wspaniali ludzie
IMG_1051-1-scaled
talkersikwadrat-2-scaled
IMG_4721
93873307_511047642921846_6617146848979189760_n-1
Iryna Vadan
lektor_angielskiego_jurek
talkersikwadrat-21-scaled
talkersiprofilowkib-13-scaled
lektorka_angielskiego_weronikag
Bartosz Rozdolski
lektor_angielskiego_MICHAL
Maria Kravchuk
lektor_angielskiego_KSENIA
talkersiprofilowkib-15-scaled
lektor_angielskiego_KEVIN-scaled
talkersiprofilowkib-1-scaled
lektor_angielskiego_JAN
lektor_angielskiego_SYLWIA
lektor_angielskiego_KATSIARYNA
Gosia Chmiela
lektor_angielskiego_SZYMON-scaled
lektor_angielskiego_MARCY-scaled
lektor_angielskiego_LIAM
lektor_angielskiego_JULIA
lektor_angielskiego_KATARZYNA-scaled
lektor_angielskiego_MICHALINAS-scaled
lektor_angielskiego_ANZHALIKA
Magda Kubit
Andrzej Wasilewski
Kamila Zając
lektor_angielskiego_RADOSLAW
ASIA-1
ZUZIA-kwadrat
SONIA-1
Marta Zadrozna kopia
Lara
Nikola kopia
ANKA
Magda_Talkbook_(1)
lektor_agielskiego_OLAR
lektor_angielskiego_KINGAW
lektor_angielskiego_ZUZIAP
lektor_angielskiego_KACPER
lektorka_angielskiego_ZOFIA
lektor_angielskiego_Callum
lektor_angielskiego_KASIAP
lektor_angielskiego_KAROLINAK
lektor_angielskiego_MARIA
lektor_angielskiego_ELA
lektor_angielskiego_IZABELA
lektor_angielskiego_VERONIKA
lektor_angielskiego_Martyna
lektor_angielskiego_Natalia
lektor_angielskiego_ALEKSANDRAK(1) kopia
lektor_angielskiego_DOROTAC
lektor_angielskiego_KLAUDIUSZ
lektor_angielskiego_IDA
lektor_angielskiego_Jakub
lektor_angielskiego_SZYMONR
lektor_angielskiego_SEBASTIANG
photo_2022-05-04_13-19-28
Franciszek Pawłowski
lektor_angielskiego_GRZEGORZ
lektor_angielskiego_PATRYK
lektor_angielskiego_JAMES
lektor_angielskiego_ADAW
lektor_angielskiego_AGATA
lektor_angielskiego_IGOR
lektor_angielskiego_GANA
lektor_angielskiego_MICHELINE
lektor_angielskiego_CLODAGH
lektor_angielskiego_yuliya
lektor_angielskiego_KUBA
lektor_angielskiego_ZUZANNAS
lektor_angielskiego_KATARZYNAD
lektor_angielskiego_KAROLJ
lektor_angielskiego_FLORA
lektor_angielskiego_JULIAM
lektor_angielskiego_KASIAD
lektor_angielskiego_SHANARZ
lektor_angielskiego_NATALIE
lektor_angielskiego_JULIAP
lektor_angielskiego_WOJTEK
lektor_angielskiego_GUNEL