Klauzula informacyjna z numerem telefonu
Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych, przekazywanych przez użytkowników serwisu www.talkersi.pl, jest spółka Talkersi.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Myśliwskiej 20B/5, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000544763, posiadającą NIP 5862294976, REGON 360825279, zwaną dalej ‘Talkersi.pl’ lub ‘Administrator’.
  2. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest pod adresem: dziendobry@talkersi.pl.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz.U. 2016, poz. 922).
  4. Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii. 
  5. Dane osobowe są zbierane tylko  w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
  6. Użytkownik powierza Administratorowi następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Dane te przetwarzane są w zakresie niezbędnym do przesyłania informacji handlowej lub marketingowej Administratora, w tym informacji o stronie Talkersi.pk, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem
  7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratorów danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z serwisu www. talkersi.pl.
  8. Użytkownik ma prawo do wglądu i informacji, usunięcia i przeniesienia oraz sprostowania, uzupełnienia i ograniczenia przetwarzania. 
  9. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora z żądaniem poprawienia lub usunięcia części lub wszystkich jego danych osobowych, poprzez wysłanie stosownej prośby z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanej na stronie internetowej Talkersi.pl na adres poczty elektronicznej Administratora: dziendobry@talkersi.pl.
Copyright 2022 - Talkersi.pl
Created by
Talkersów tworzą
Ci wspaniali ludzie
IMG_1051-1-scaled
lektor_angielskiego_NATALIA
lektor_angielskiego_AGATA
Adam Janus
talkersikwadrat-1-scaled
talkersikwadrat-2-scaled
talkersiprofilowkib-2-scaled
IMG_4721
93873307_511047642921846_6617146848979189760_n-1
lektor_angielskiego_MICHALINA
Anna Chychkan
Iryna Vadan
lektor_angielskiego_jurek
talkersikwadrat-21-scaled
talkersiprofilowkib-17-scaled
talkersikwadrat-27-scaled
Aleksander Adamczyk
talkersiprofilowkib-13-scaled
lektorka_angielskiego_weronikag
lektor_angielskiego_piotr
Bartosz Rozdolski
lektor_angielskiego_MICHAL
lektor_angielskiego_KINGA
Marta Harężlak
Maria Kravchuk
lektor_angielskiego_KSENIA
talkersiprofilowkib-15-scaled
talkersikwadrat-8-scaled
lektor_angielskiego_AGNIESZKA-scaled
Jane Bilyk
Gloria Zhou
lektor_angielskiego_KEVIN-scaled
Michał Gutowski
lektor_angielskiego_BARTEK
talkersiprofilowkib-1-scaled
lektor_angielskiego_BARBARA-scaled
lektor_angielskiego_JAN
lektor_angielskiego_SYLWIA
lektor_angielskiego_KATSIARYNA
Agata Pyka
Gosia Chmiela
lektor_angielskiego_SZYMON-scaled
lektor_angielskiego_MICHALM
lektor_angielskiego_FILIPK
lektor_angielskiego_MARCY-scaled
lektor_angielskiego_LIAM
lektor_angielskiego_JULIA
lektor_angielskiego_ADAM
lektor_angielskiego_WIKTORJ-scaled
lektor_angielskiego_KATARZYNA-scaled
lektor_angielskiego_MICHALINAS-scaled
Julia Kieloch
Adrianna Antczak
Kamila Lyushyk
lektor_angielskiego_ANZHALIKA
Magda Kubit
Andrzej Wasilewski
Kamila Zając
lektor_angielskiego_OLAK
lektor_angielskiego_JULIAA
lektor_angielskiego_RADOSLAW
lektor_angielskiego_TETIANAK
OLIWIA DEMBOWSKA-1
ASIA-1
Aleksandra Kalinowska NIE PUBLIKOWAC NIGDZIE POZA WWW
ZUZIA-kwadrat
SONIA-1
Ala
Natalia
Ola DzDz
Karolina Kaminska
Julia
Marta Zadrozna kopia
Lara
Nikola kopia
GRAZKA
ANKA
Magda_Talkbook_(1)