Czas Past Simple - wszystko co musisz wiedzie膰 馃殌 - Talkersi.pl
Przejd藕 do tre艣ci

Czas Past Simple – wszystko co musisz wiedzie膰

Czas Past Simple – wszystko co musisz wiedzie膰

Czas Past Simple, znany r贸wnie偶 jako czas przesz艂y prosty, jest jednym z podstawowych czas贸w gramatycznych w j臋zyku angielskim.

Jest on niezwykle istotnym aspektem gramatyki, pozwalaj膮cym na opowiadanie o wydarzeniach minionych oraz m贸wienie o czynno艣ciach zako艅czonych w przesz艂o艣ci, faktach historycznych i przesz艂ych zwyczajach.

Poni偶ej przedstawiamy wszystko co musisz wiedzie膰, by opanowa膰 pos艂ugiwanie si臋 czasem Past Simple.

Kiedy u偶ywamy czasu Past Simple?

U偶ycie 1: Czynno艣膰 zako艅czona w okre艣lonym czasie w przesz艂o艣ci

Past Simple u偶ywamy, gdy m贸wimy w j臋zyku angielskim o czynno艣ciach, kt贸re zako艅czy艂y si臋 w konkretnym momencie w przesz艂o艣ci. Oznacza to, 偶e jest to czynno艣膰 zako艅czona.

I bought some fresh bread yesterday. Kupi艂em wczoraj 艣wie偶y chleb.

My son broke a window last Thursday. – M贸j syn w zesz艂y czwartek zbi艂 szyb臋.

past simple - przesz艂o艣膰

W tym przypadku zakup chleba oraz z艂amanie nogi s膮 czynno艣ciami dokonanymi i maj膮 dok艂adnie okre艣lony czas wykonania.

U偶ycie 2: Opowiadanie o wydarzeniach w przesz艂o艣ci

U偶ywamy Past Simple r贸wnie偶, gdy odtwarzamy przebieg wydarze艅, kt贸re mia艂y miejsce.

I woke up, ate breakfast and went to school. – Obudzi艂em si臋, zjad艂em 艣niadanie i poszed艂em do szko艂y.

sekwencja wydarze艅 w czasie przesz艂ym

To zastosowanie jest niezwykle przydatne, jako 偶e pozwala nam opisa膰 nast臋puj膮ce po sobie czynno艣ci i wydarzenia. 

U偶ycie 3: M贸wienie o faktach i stanach w przesz艂o艣ci

Past Simple s艂u偶y r贸wnie偶 do przedstawienia przesz艂ych fakt贸w i stan贸w z okre艣leniem czasu. Gdy kontekst jasno wskazuje, 偶e m贸wimy o przesz艂o艣ci, mo偶emy u偶y膰 tego czasu bez podania konkretnego momentu w czasie.

Czas okre艣lony:
People built the Berlin Wall in 1961. – Ludzie wybudowali Mur berli艅ski w 1961 r.

Czas nieokre艣lony:
William Shakespeare wrote many famous plays. William Szekspir napisa艂 wiele s艂ynnych sztuk.

W tych przyk艂adach wida膰, 偶e w ten spos贸b mo偶emy opisa膰 fakty historyczne. Zar贸wno o okre艣lonej dacie, jak i bez podawania konkretnego czasu.

U偶ycie 4: Pytania o czas i dat臋

Past Simple u偶ywamy r贸wnie偶 pytaj膮c o czas b膮d藕 dat臋 odbywania si臋 czynno艣ci w przesz艂o艣ci.

What time did you leave the house? O kt贸rej wyszed艂e艣 z domu?

When did they meet each other? – Kiedy oni si臋 poznali?

When did you watch this film? – Kiedy obejrza艂e艣 ten film?

U偶ycie 5: Przesz艂e nawyki i zwyczaje

Mo偶emy u偶y膰 czasu Past Simple podobnie do czasu Present Simple – do przedstawienia nawyk贸w, zwyczaj贸w i rutyn, ale w przesz艂o艣ci.

I always walked to school as a child. Zawsze chodzi艂em do szko艂y jako dziecko.

W tym przypadku czas Past Simple wskazuje na regularno艣膰 chodzenia do szko艂y w okre艣lonym czasie w przesz艂o艣ci – jako dziecko.

W takich sytuacjach mo偶na r贸wnie偶 wykorzysta膰 konstrukcj臋 used to. Ma ona zastosowanie w opisywaniu nawyk贸w, zwyczaj贸w i stan贸w, kt贸re mia艂y miejsce w przesz艂o艣ci, ale s膮 ju偶 nieaktualne. Trzeba pami臋ta膰, 偶e po czasowniku frazowym ,,used to鈥欌 wyst臋puje czasownik w formie podstawowej. 

I used to play the piano every day, but now I hardly ever play. – Kiedy艣 gra艂em na pianinie codziennie, ale teraz prawie nigdy nie gram. 

He used to read often, but it鈥檚 not fun for him anymore. – Kiedy艣 cz臋sto czyta艂, ale to ju偶 nie jest dla niego zabawa. 

W tym wypadku zaznacza si臋 fakt, 偶e granie na pianinie i cz臋ste czytanie by艂y nawykami w przesz艂o艣ci, kt贸re nie s膮 ju偶 praktykowane. 

Budowa czasu Past Simple

Konstrukcja zdania twierdz膮cego w Past Simple odbywa si臋 wed艂ug nast臋puj膮cego schematu:

Podmiot + czasownik w czasie przesz艂ym + reszta zdania

Past Simple - budowa zdania

I broke my leg two days ago.

They danced together last week.

She sang beautifully during her last concert.

W konstrukcji zda艅 twierdz膮cych w czasie Past Simple wykorzystujemy czas przesz艂y czasownika. Dziel膮 si臋 one na regularne i nieregularne. W zale偶no艣ci od ich rodzaju, drug膮 form臋 czasownika tworzymy w nast臋puj膮cy spos贸b:

Czasowniki regularne

czasowniki regularne

Do wi臋kszo艣ci czasownik贸w regularnych dodajemy ko艅c贸wk臋 鈥-ed鈥:

walk 鈫 walked 

cook 鈫 cooked

Gdy bezokolicznik ko艅czy si臋 na 鈥-e鈥, dodajemy samo 鈥-d鈥欌, by nie podwaja膰 samog艂oski 鈥渆鈥欌:

like 鈫 liked 

dance 鈫 danced

Gdy bezokolicznik ko艅czy si臋 na sp贸艂g艂osk臋 鈥測鈥 to po prostu zamieniamy 鈥測鈥欌 na 鈥渋鈥欌, a nast臋pnie dodajemy ko艅c贸wk臋 鈥-ed鈥欌:

study 鈫 studied

try 鈫 tried

Gdy czasownik jest jednosylabowy lub dwusylabowy z akcentem na ostatni膮 sylab臋 i ko艅czy si臋 na uk艂ad sp贸艂g艂oska-samog艂oska-sp贸艂g艂oska, podwajamy ostatni膮 liter臋 przed dodaniem 鈥-ed鈥欌:

travel 鈫 travelled

admit 鈫 admitted

stop 鈫 stopped

plan 鈫 planned

Czasowniki nieregularne (w II formie)

czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne nie podlegaj膮 powy偶szym zasadom. Maj膮 one swoj膮 charakterystyczn膮 form臋, w zwi膮zku z czym – czasownik贸w nieregularnych nale偶y nauczy膰 si臋 na pami臋膰.

Poni偶ej znajduje si臋 kilka takich przyk艂ad贸w:

go went

buy bought

cut cut

meet met

Przyk艂adowe zdania twierdz膮ce w czasie Past Simple

Aby lepiej zrozumie膰 konstrukcj臋 zdania w Past Simple, przyjrzyjmy si臋 kilku przyk艂adowym zdaniom, zamienionym na czas przesz艂y z czasu Present Simple

I go to the shop (every week). – I went to the shop (yesterday). 

Chodz臋 do sklepu (co tydzie艅). – Poszed艂em do sklepu (wczoraj). 

She cooks dinner (every evening). – She cooked dinner (last night).

Ona gotuje obiad (ka偶dego wieczoru). – Ona ugotowa艂a obiad (wczoraj wieczorem).

He plays the piano (on Fridays). – He played the piano (last Friday).

On gra na pianinie (w pi膮tki). – On zagra艂 na pianinie (w ubieg艂y pi膮tek).

We travel abroad (every year). – We travelled abroad (last year).

Podr贸偶ujemy za granic臋 (co roku). – Podr贸偶owali艣my za granic臋 (w zesz艂ym roku).

Okre艣lenia typowe dla czasu Past Simple

Czas Past Simple, podobnie jak inne czasy, ma kilka charakterystycznych zwrot贸w, z kt贸rymi cz臋sto jest u偶ywany.

S膮 nimi mi臋dzy innymi: 

 • yesterday

 • last – last week, last month, last year, last night

 • (time) ago – two days ago, five years ago, ten years ago

 • in (specific time) – in 1980, in 2004

Te zwroty pomagaj膮 okre艣li膰 czas, w kt贸rym dana czynno艣膰 zosta艂a wykonana, co jest kluczowe dla poprawnego u偶ycia czasu Past Simple

Tworzenie pyta艅 w czasie Past Simple

Pytania w czasie Past Simple tworzymy poprzez u偶ycie operatora 鈥渄id鈥 i podstawowej formy czasownika: 

Did + podmiot + podstawowa forma czasownika + reszta zdania

zdania pytaj膮ce w Past Simple

Did she see Tom yesterday? Czy ona widzia艂a wczoraj Toma?

Did they do their homework?Czy oni odrobili prac臋 domow膮?

Did you see that the dog ate Mark’s dinner? – Widzia艂e艣, 偶e pies zjad艂 obiad Marka?

When did we drive to Greece? Kiedy pojechali艣my do Grecji?

Where did you go last night? Gdzie by艂e艣 wczoraj wieczorem?

Pytania z 鈥渦sed to鈥欌:

Did you use to wear this dress as a child?Czy nosi艂a艣 t臋 sukienk臋 jako dziecko?

Did they use to swim in this lake? Czy k膮pali si臋 w tym jeziorze?

Did he use to play basketball in high school? Czy on gra艂 w koszyk贸wk臋 w liceum?

W pytaniach o podmiot nie u偶ywamy operatora 鈥渄id鈥欌. U偶ywamy s艂owa pytaj膮cego 鈥渨ho鈥欌 i przesz艂ej formy czasownika.

Who saw Suzie yesterday? Kto widzia艂 Suzie wczoraj?
– jest to pytanie o podmiot.

Who did Suzie see yesterday? – Kogo Suzie widzia艂a wczoraj?
– nie jest to pytanie o podmiot (pytanie o dope艂nienie – podmiotem jest Suzie).

Inne przyk艂ady pyta艅 o podmiot:

Who enjoyed my show last weekend? Komu podoba艂 si臋 m贸j wyst臋p w zesz艂y weekend?

Who wrote 鈥樷橮ride and Prejudice’鈥? – Kto napisa艂 „Dum臋 i uprzedzenie”?

Who did this? – Kto to zrobi艂?

Did not & didn’t, czyli jak tworzymy przeczenia w czasie Past Simple

Przeczenia w czasie Past Simple tworzymy u偶ywaj膮c operatora 鈥渄id鈥 i przeczenia 鈥渘ot鈥. W powszechnie stosowanej skr贸conej, lecz nieformalnej wersji mo偶emy u偶y膰 鈥渄idn鈥檛鈥欌.

Zdania przecz膮ce w Past Simple

She did not (didn’t) see Tom yesterday. Ona nie widzia艂a wczoraj Toma.

They did not (didn’t) do their Homework. Oni nie odrobili pracy domowej.

Przeczenia z 鈥渦sed to鈥欌:

They did not use to swim in this lake. Oni nie k膮pali si臋 w tym jeziorze.

He didn鈥檛 use to play basketball in highschool.On nie gra艂 w koszyk贸wk臋 w liceum.

Czasownik „to be” w czasie Past Simple

Czasownik 鈥渢o be鈥 stanowi najwi臋kszy wyj膮tek w czasie Past Simple.

W odr贸偶nieniu od innych czasownik贸w nie potrzebuje operatora 鈥渄id鈥 do formu艂owania pyta艅 i przecze艅. Odmienia si臋 on tak偶e przez osoby. Formy te przedstawione s膮 w tabeli poni偶ej.

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
I wasWe were
You wereYou were
He / she / it wasThey were

Przyk艂ady zda艅 z wykorzystaniem 鈥渨as / were鈥:

I was at work yesterday.By艂em w pracy wczoraj.

They were partners when he was younger.Oni byli partnerami kiedy on by艂 m艂odszy.

She was a cook in 2018. Ona by艂a kuchark膮 w 2018 roku.

Pytania:

Were you at work yesterday?By艂e艣 wczoraj w pracy?

Where were they last night?Gdzie oni byli wczoraj wieczorem?

When was she a cook?Kiedy ona by艂a kuchark膮?

Przeczenia:

I was not (wasn鈥檛) a firefighter five years ago.Nie by艂em stra偶akiem pi臋膰 lat temu.

She was not (wasn鈥檛) very good at Maths in school. – Nie by艂a bardzo dobra z matematyki w szkole.

He was not (wasn鈥檛) my favourite player on the field last night. Nie by艂 moim ulubionym zawodnikiem na boisku zesz艂ej nocy.

Past Simple a Past Continuous – r贸偶nice

Czas Past Simple i czas Past Continuous s艂u偶膮 do opisania dw贸ch r贸偶nych aspekt贸w przesz艂o艣ci. Past Simple opisuje czynno艣ci zako艅czone, natomiast Past Continuous opisuje czynno艣ci, kt贸re trwa艂y przez pewien czas w przesz艂o艣ci.

Past Continuous:

He was reading a book yesterday. On czyta艂 wczoraj ksi膮偶k臋.

What time was he reading a book yesterday? – O kt贸rej godzinie on czyta艂 wczoraj ksi膮偶k臋?

Past Simple:

He read a book yesterday. On przeczyta艂 wczoraj ksi膮偶k臋.

What time did he read the book yesterday? – O kt贸rej godzinie on przeczyta艂 wczoraj ksi膮偶k臋?

Past Simple a Past Continuous – u偶ycie jednoczesne

U偶ywamy obu czas贸w w jednym zdaniu, aby opisa膰 d艂ugotrwa艂膮 czynno艣膰 przerwan膮 przez kr贸tsz膮 czynno艣膰. Do d艂u偶szej czynno艣ci przedstawionej w Past Continuous u偶ywamy „while”, natomiast do kr贸tszej czynno艣ci w Past Simple stosujemy „when”.

Te wyrazy maj膮 podobne znaczenie: while oznacza 鈥減odczas gdy鈥欌, a when 鈥渒iedy鈥欌.

Dzi臋ki tej konstrukcji mo偶emy precyzyjnie opisa膰 sytuacj臋, gdy jedna akcja trwa艂a przez pewien czas, a druga j膮 przerwa艂a.

po艂膮czenie dw贸ch czas贸w gramatycznych

I was learning English when the door opened. Uczy艂em si臋 angielskiego, kiedy drzwi si臋 otworzy艂y.

D艂ug膮 czynno艣ci膮 jest nauka j臋zyka, a przerywaj膮c膮 jest otwarcie si臋 drzwi. U偶ywamy when ze wzgl臋du na po艂o偶enie przed czasem Past Simple

While I was walking, a bear attacked me. – Podczas gdy szed艂em, zaatakowa艂 mnie nied藕wied藕.

D艂ug膮 czynno艣ci膮 jest chodzenie, a przerywaj膮c膮 jest atak nied藕wiedzia. U偶ywamy while, gdy偶 stoi przed Past Continuous.

Podsumowanie

Czas Past Simple jest niezwykle istotnym i wszechstronnym czasem, pozwalaj膮cym na opisywanie przesz艂ych wydarze艅, nawyk贸w i fakt贸w. Poprawne u偶ywanie i zastosowanie Past Simple jest kluczowe dla poprawnego pos艂ugiwania si臋 j臋zykiem angielskim.

Past Simple to jeden z podstawowych czas贸w gramatycznych w j臋zyku angielskim, dlatego warto sp臋dzi膰 czas na przyswojenie powy偶szych informacji i wykorzystywanie ich w praktyce.

Najcz臋艣ciej zadawane pytania (FAQ)

Czy po DID jest ED?

Nie, po „DID” nie stosujemy ko艅c贸wki „-ED”. Kiedy u偶ywamy „did” w zdaniach twierdz膮cych, pytaniach lub przeczeniach w czasie Past Simple, czasownik g艂贸wny pozostaje w formie podstawowej (bez „-ED”).

 • Did you go to the store yesterday? – Czy poszed艂e艣 wczoraj do sklepu?

 • She did not (didn’t) finish her homework. – Ona nie sko艅czy艂a swojej pracy domowej.

 • I did a fantastic workout yesterday. – Zrobi艂em wczoraj fantastyczny trening.

Czy w Past Simple jest was were?

Tak, „was” i „were” s膮 u偶ywane w czasie przesz艂ym Past Simple, ale s膮 to formy przesz艂e czasownika „to be”. U偶ywamy „was” z pierwsz膮 i trzeci膮 osob膮 liczby pojedynczej (I, he, she, it), a „were” z pozosta艂ymi osobami (you, we, they).

 • I was at the park yesterday. – By艂em wczoraj w parku.

 • They were happy to see us. – Byli szcz臋艣liwi, 偶e nas zobaczyli.

Czym si臋 r贸偶ni Past Simple od Present Simple?

G艂贸wna r贸偶nica mi臋dzy nimi polega na czasie, do kt贸rego si臋 odnosz膮: Past Simple dotyczy przesz艂o艣ci, a Present Simple odnosi si臋 do tera藕niejszo艣ci lub czynno艣ci powtarzaj膮cych si臋 (nawyk贸w).

Rozpocznij nauk臋 z nami ju偶 dzisiaj!

  Administratorem Twoich danych osobowych jest sp贸艂ka Talkersi.pl sp. z o.o. z siedzib膮 w Gdyni, przy ul. 艁u偶yckiej 10, zarejestrowan膮 w Rejestrze Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Gda艅sk- P贸艂noc w Gda艅sku VIII Wydzia艂 Gospodarczy KRS pod numerem: 0000544763, posiadaj膮c膮 NIP 5862294976, REGON 360825279, zwan膮 dalej 鈥楾alkersi.pl鈥. Przed zaznaczeniem poni偶szych zg贸d zapoznaj si臋 z pe艂n膮 tre艣ci膮 klauzuli informacyjnej, kt贸r膮 znajdziesz TUTAJ
  Talkers贸w tworz膮
  Ci wspaniali ludzie
  IMG_1051-1-scaled
  IMG_4721
  93873307_511047642921846_6617146848979189760_n-1
  Iryna Vadan
  lektor_angielskiego_jurek
  talkersiprofilowkib-13-scaled
  Bartosz Rozdolski
  lektor_angielskiego_MICHAL
  lektor_angielskiego_KSENIA
  talkersiprofilowkib-15-scaled
  talkersiprofilowkib-1-scaled
  lektor_angielskiego_JAN
  lektor_angielskiego_SYLWIA
  lektor_angielskiego_LIAM
  lektor_angielskiego_KATARZYNA-scaled
  lektor_angielskiego_ANZHALIKA
  Magda Kubit
  lektor_angielskiego_RADOSLAW
  ASIA-1
  ZUZIA-kwadrat
  SONIA-1
  Nikola kopia
  Magda_Talkbook_(1)
  lektor_agielskiego_OLAR
  lektor_angielskiego_KINGAW
  lektor_angielskiego_ZUZIAP
  lektor_angielskiego_KACPER
  lektorka_angielskiego_ZOFIA
  lektor_angielskiego_KASIAP
  lektor_angielskiego_KAROLINAK
  lektor_angielskiego_MARIA
  lektor_angielskiego_ELA
  lektor_angielskiego_IZABELA
  lektor_angielskiego_VERONIKA
  lektor_angielskiego_ALEKSANDRAK(1) kopia
  lektor_angielskiego_DOROTAC
  lektor_angielskiego_IDA
  lektor_angielskiego_SEBASTIANG
  Franciszek Paw艂owski
  lektor_angielskiego_GRZEGORZ
  lektor_angielskiego_AGATA
  lektor_angielskiego_IGOR
  lektor_angielskiego_GANA
  lektor_angielskiego_MICHELINE
  lektor_angielskiego_yuliya
  lektor_angielskiego_KUBA
  lektor_angielskiego_KATARZYNAD
  lektor_angielskiego_KAROLJ
  lektor_angielskiego_FLORA
  lektor_angielskiego_JULIAM
  lektor_angielskiego_KASIAD
  lektor_angielskiego_SHANARZ
  lektor_angielskiego_JULIAP
  lektor_angielskiego_GUNEL
  lektor_angielskiego_MAHIZHA
  lektor_angielskiego_MARIAR
  lektor_angielskiego_AARON
  lektor_angielskiego_JOSEPHINE
  lektor_angielskiego_MARIAB
  lektor_angielskiego_NATALIAJ
  lektor_angielskiego_CHRIS
  lektor_angielskiego_STEVEN
  lektor_angielskiego_HUBERT
  lektor_angielskiego_EVELYN
  lektor_angielskiego_WERONIKAK
  lektor_angielskiego_PATRYCJAM
  lektor_angielskiego_CLODAGH
  lektor_angielskiego_MACIEJ
  lektor_angielskiego_wiola
  lektor_angielskiego_ARTURC
  lektor_angielskiego_OLAL
  lektor_angielskiego_MALGOSIAM
  lektor_angielskiego_RITA
  lektor_angielskiego_JULIAT
  lektor_angielskiego_kateryna
  lektor_angielskiego_NANCY
  lektor_angielskiego_MARIAC
  lektor_angielskiego_STEPHEND
  lektor_angielskiego_AGNIESZKAJ
  lektor_angielskiego_OLGA
  lektor_angielskiego_ANNA
  lektor_angielskiego_ZOFIAM
  lektor_angielskiego_DOMINIKAP
  lektor_angielskiego_JOANNAJP
  lektor_angielskiego_MARKO
  lektor_angielskiego_OKSANA
  lektor_angielskiego_JAMEST
  lektor_angielskiego_STEFAN
  lektor_angielskiego_KEVIN